13. Vallen in de Geest, heilig lachen, woorden van kennis

 

Hieronder worden nog enkele dwalingen besproken. Het zijn dwalin­gen die de laatste jaren een grote verbreiding hebben gekregen onder pinkster- en charismati­sche gemeenten. Ze zijn zo wijd verbreid omdat ze verbonden zijn met de "VineYard beweging van John Wimber" en met de "Toron­to Blessing." Deze bewegingen hebben onder meer de uitingen die hieronder besproken worden populair gemaakt. Maar reeds lang voordat deze bewe­gingen ver­schenen waren dit soort verschijnselen bekend in bepaalde gedeelten van de charismatische en pinksterbewe­ging (1)[1].

 

13.1.  Vallen in de geest

 

Het gaat om letterlijk "vallen." Iemand legt een ander de handen op, vaak is het al genoeg om de handen boven iemands hoofd te houden. Het gevolg is dat degene die de handen wordt opgelegd achterover valt. De meesten blijven een tijd in zwijm op de grond liggen. Dit noemt men vallen of rusten in de Geest. Tijdens die tijd zou God een "diep werk" in de, ik noem het maar "slacht­of­fers", doen.

 

Dit gebruik heeft geen enkele bijbelse basis. Men voert enige teksten aan, maar die worden niet juist uitgelegd. In bijlage D van deze serie  wordt de dwaling van het vallen in de Geest vanuit de bijbel weerlegd.

 

13.2.  Heilig lachen

 

Uitbarstingen van geschater, gelach (Soms langdurig). Zonder dat daar een ratione­le reden voor is. Men lacht, men schatert, men hikt van het lachen, collectief, terwijl niemand weet waarom. Een bezoeker die dit meemaakt moet de indruk krijgen dat hij in een gekkenhuis is terechtgekomen (2)[2]. Dat ziet men als een werking van Gods Geest.

Hier is ook geen enkele bijbelse basis voor. Irrationeel en onbeheerst gedrag is zelfs tegen de bijbel en de Geest in. Immers de vrucht van de Geest is "zelfbeheersing" (Gal. 5:22).

 

13.3.  Woorden van kennis

 

Het gaat hier om een soort van openbaringen die men zegt te ontvangen. Informatie die je niet zelf hebt en die je van Godswege krijgt geopenbaard, niet via natuurlik weg maar rechtstreeks door de Geest. In feite is dit een vorm van profetie. Hier geldt alles wat in hoofdstuk 12 over profetie is gezegd.

De uitdrukking "woorden van kennis" is afgeleid van de geestesga­ve van kennis. In charismatische kring wordt deze geestesgave verkeerd uitgelegd (3)[3].

 

 -------------------------------------------------

 

Eindnoten

 

(1) De pinksterbeweging is ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw. De charismatische beweging in de vijftiger en zestiger jaren van de twintigste eeuw. Voor een zeer goede historische beschrijving van het ontstaan van deze beweging verwijs ik naar het boek "In drie golven" van Marijke Amesz.

Belangstellenden kunnen het boek van me lenen. Ik vermoed dat het boek niet meer te krijgen is. Ik overweeg om bepaalde gedeel­ten op mijn homepage te zetten. (http://www.sol­con.nl/ap­geel­hoed) Op mijn homepage staat het document "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" (De link naar het document staat links bovenaan op de startpagi­na). Zie hoofdstuk 11 "De evangeli­schen en de charismatisch en pinkster­beweging."

(2) Voor een verslag van zo'n bijeenkomst, zie, onder de link "charismatisch" op mijn homepage (http://www.solcon.nl/apgeel­hoed). Het is de bedoeling om daar enkele ooggetuigeverslagen op te zetten.

(3) Zie punt 9.9. voor een bespreking van de bijbelse gees­tesgave van spreken met kennis.

 

 

     [1]De pinksterbeweging is ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw. De charismatische beweging in de vijftiger en zestiger jaren van de twintigste eeuw. Voor een zeer goede historische beschrijving van het ontstaan van deze beweging verwijs ik naar het boek "In drie golven" van Marijke Amesz.

Belangstellenden kunnen het boek van me lenen. Ik vermoed dat het boek niet meer te krijgen is. Ik overweeg om bepaalde gedeel­ten op mijn homepage te zetten. (http://www.sol­con.nl/ap­geel­hoed) Op mijn homepage staat het document "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" (De link naar het document staat links bovenaan op de startpagi­na). Zie hoofdstuk 11 "De evangeli­schen en de charismatisch en pinkster­beweging."

    [2]Voor een verslag van zo'n bijeenkomst, zie, onder de link "charismatisch" op mijn homepage (http://www.solcon.nl/apgeel­hoed). Het is de bedoeling om daar enkele ooggetuigeverslagen op te zetten.

    [3] Zie punt 9.9. voor een bespreking van de bijbelse gees­tesgave van spreken met kennis.

HOME
De serie over de Heilige Geest