15. De Geest als onderpand en als eersteling,

      verzegeling, zalving

 

15.1.  Als onderpand

 

2. Kor. 1:22; 5:5; Efeze 1:14

De garantie dat de rest ook komt.

 

15.2.  Als eersteling

 

Romeinen 8:23.

Een voorproef van wat gaat komen. Het begin van de oogst.

 

15.3.  Verzegeld met de Geest

 

De Geest zelf is het zegel (Efeze 1:13).

 

God heeft zijn zegel op ons gedrukt. Niemand mag een brief open maken als het zegel van de koning op de brief staat. Wij zijn verzegeld met het zegel van de Almachtige Schepper, de Koning der Koningen en de Here der Heren.

 

15.4.  Zalving

 

In het Oude Testament wordt, op voorschrift van God zelf, in de eredienst verschillende keren gebruik gemaakt van zalf. De Zalfolie is een beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest die in ons woont wordt "de zalving" (1 Joh. 2:20,27) genoemd.

 

De Here Jezus was gezalfd met de Heilige Geest.

(Handelingen 4:27; 10:38; Lucas 4:18)

De naam Christus betekent letterlijk gezalfde.

 

Wij zijn gezalfd in de gezalfde (2 Kor. 1:21)

Wij hebben een zalving (1 Johannes 2:20,27)

 

In de persoon van de Heilige Geest heeft iedere christen een zalving. Naar de mate waarin de Geest ons kan vervullen gaan we de resultaten van die zalving ook ervaren (1)[1].

 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eindnoten

 

(1) Positioneel en experimenteel. Je hebt als christen de zalving, want de Heilige Geest woont in je (op grond van je positie in Christus is dit je deel). Naar mate je vervuld bent met de Heilige Geest zul je ook meer merken van de zalving. (De vervulling wordt besproken in hoofdstuk 6.)

 

 

     [1]Positioneel en experimenteel. Je hebt als christen de zalving, want de Heilige Geest woont in je (op grond van je positie in Christus is dit je deel). Naar mate je vervuld bent met de Heilige Geest zul je ook meer merken van de zalving. (De vervulling wordt besproken in hoofdstuk 6.)

HOME
De serie over de Heilige Geest